شرایط و قوانین

ثبت جایگاه سوخت جدید

Gas724 کاربرانی که اقدام به ثبت جایگاه سوخت جدید میکنند در صورتی که تشخیص دهد این اطلاعات درست نیست و مغرضانه ثبت میشود این حق را دارد این دسترسی را از کاربر مورد نظر بگیرد.

اعلان موجود یا ناموجود بودن سوخت

در صورتی که Gas724 تشخیص دهد کاربری اقدام به اعلان موجود یا ناموجود بودن سوخت خاصی در جایگاه خاصی خلاف واقع جهت فریب دیگر کاربران میکند این حق را دارد دسترسی اعلان را از کاربر مورد نظر بگیرد.

استفاده از کوکی ها

سامانه از کوکی جهت موارد مثل ورود دوباره کاربر، ذخیره نحوه نمایش نقشه و ...استفاده میکند و در صورتی مسدود سازی این قابلیت توسط کاربر برخی امکانات غیرفعال میشود.

ارسال اسپم و اتک به هر نحوی

در صورتی که Gas724 تشخیص اسپم یا حملاتی را از طرف کاربر یا سیستم خاصی را دهد دسترسی کامل به سامانه را به صورت دائم خواهد گرفت.image
مهمان
- <
آخرین اعلان های شما
# جایگاه منطقه سوخت تاریخ و زمان حذف


بستن
آخرین اعلان های موجود کاربران
# جایگاه منطقه سوخت تاریخ و زمان


بستن
بنزین سوپر در کشور
# جایگاه استان منطقه آخرین اعلان


بستن
جایگاه های سوخت مورد علاقه شما
جایگاه استان منطقه وضعیت
جستجو
بنزین سوپر
بنزین یورو 4
بنزین معمولی
به خاطر بسپار
جایگاه استان منطقه وضعیت