آمار استانی
استان تعداد
جایگاه
سوپر
(اعلان 24)
یورو 4
(اعلان 24)
اعلان کل
تهران 184 0 (0) 0 (1) 1102
مازندران 111 0 (0) 0 (0) 115
فارس 85 0 (0) 0 (0) 320
خراسان رضوی 77 0 (0) 0 (0) 256
گیلان 58 0 (0) 0 (0) 118
البرز 53 0 (0) 0 (0) 155
خوزستان 48 0 (0) 0 (0) 66
کرمان 44 0 (0) 0 (0) 21
اصفهان 41 0 (0) 0 (0) 132
بوشهر 37 0 (0) 0 (0) 189
گلستان 27 0 (0) 0 (0) 51
هرمزگان 25 0 (0) 1 (3) 91
آذربایجان شرقی 19 0 (0) 0 (0) 105
آذربایجان غربی 19 0 (0) 0 (0) 18
سیستان و بلوچستان 19 0 (0) 0 (0) 5
سمنان 17 0 (0) 0 (0) 12
زنجان 16 0 (0) 0 (0) 25
یزد 16 0 (0) 0 (0) 66
لرستان 14 0 (0) 0 (0) 5
قزوین 13 0 (0) 0 (0) 10
قم 12 0 (0) 0 (0) 160
کرمانشاه 9 0 (0) 0 (0) 39
خراسان جنوبی 7 0 (0) 0 (0) 11
چهارمحال و بختیاری 6 0 (0) 0 (0) 3
خراسان شمالی 5 0 (0) 0 (0) 10
کهگیلویه و بویراحمد 5 0 (0) 0 (0) 14
ایلام 3 0 (0) 0 (0) 3
مرکزی 3 0 (0) 0 (0) 9
همدان 3 0 (0) 0 (0) 14
اردبیل 2 0 (0) 0 (0) 18
کردستان 2 0 (0) 0 (0) 0
image
مهمان
- <
آخرین اعلان های شما
# جایگاه منطقه سوخت تاریخ و زمان حذف


بستن
آخرین اعلان های موجود کاربران
# جایگاه منطقه سوخت تاریخ و زمان


بستن
بنزین سوپر در کشور
# جایگاه استان منطقه آخرین اعلان


بستن
جایگاه های سوخت مورد علاقه شما
جایگاه استان منطقه وضعیت
جستجو
بنزین سوپر
بنزین یورو 4
بنزین معمولی
به خاطر بسپار
جایگاه استان منطقه وضعیت