آمار استانی
استان تعداد
جایگاه
سوپر
(اعلان 24)
یورو 4
(اعلان 24)
اعلان کل
تهران 184 1 (0) 0 (0) 985
مازندران 111 0 (0) 0 (0) 99
فارس 85 0 (0) 0 (0) 314
خراسان رضوی 77 0 (0) 0 (0) 238
گیلان 58 0 (0) 0 (0) 100
البرز 53 0 (0) 0 (0) 116
خوزستان 48 0 (0) 0 (0) 51
کرمان 44 0 (0) 0 (0) 19
اصفهان 41 0 (0) 0 (0) 123
بوشهر 37 0 (0) 0 (0) 173
گلستان 27 0 (0) 0 (0) 46
هرمزگان 25 0 (0) 0 (0) 61
آذربایجان شرقی 19 4 (1) 3 (1) 88
آذربایجان غربی 19 0 (0) 0 (0) 17
سیستان و بلوچستان 19 0 (0) 0 (0) 3
سمنان 17 0 (0) 0 (0) 5
زنجان 16 0 (0) 0 (0) 22
یزد 16 0 (0) 0 (0) 63
لرستان 14 0 (0) 0 (0) 4
قزوین 13 0 (0) 0 (0) 8
قم 12 0 (0) 0 (0) 160
کرمانشاه 9 0 (0) 0 (0) 35
خراسان جنوبی 7 0 (0) 0 (0) 11
چهارمحال و بختیاری 6 0 (0) 0 (0) 2
خراسان شمالی 5 0 (0) 0 (0) 3
کهگیلویه و بویراحمد 5 0 (0) 0 (0) 11
ایلام 3 0 (0) 0 (0) 0
مرکزی 3 0 (0) 0 (0) 5
همدان 3 0 (0) 0 (0) 9
اردبیل 2 1 (1) 1 (1) 12
کردستان 2 0 (0) 0 (0) 0
image
مهمان
- <
آخرین اعلان های شما
# جایگاه منطقه سوخت تاریخ و زمان حذف


بستن
آخرین اعلان های موجود کاربران
# جایگاه منطقه سوخت تاریخ و زمان


بستن
بنزین سوپر در کشور
# جایگاه استان منطقه آخرین اعلان


بستن
جایگاه های سوخت مورد علاقه شما
جایگاه استان منطقه وضعیت
جستجو
بنزین سوپر
بنزین یورو 4
بنزین معمولی
به خاطر بسپار
جایگاه استان منطقه وضعیت